Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu internetowego www.aktywnirzs.pl jest Roche Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39 B. Dane osobowe będą przekazywane do Compass Public Relations s.c., z siedzibą w Warszawie, 00-180 przy ulicy Miłej 2 lok 10, w celu przygotowania odpowiedzi na Państwa pytania.

Udostępniane przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez Państwa w serwisie.

Nie wykorzystujemy danych osobowych oraz informacji kontaktowych do innych celów niż wskazane powyżej.

Podczas przetwarzania danych zobowiązujemy się do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z prawem mają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania.

Podobnie jak większość serwisów internetowych, monitorujemy liczbę odwiedzin. W tym procesie nie są uzyskiwane żadne dane umożliwiające personalną identyfikację odwiedzającego serwis. Właściciel serwisu zbiera informacje o liczbie osób odwiedzających serwis, daną stronę oraz informacje o pochodzeniu domeny podmiotu dostarczającego usługi internetowe użytkownikowi serwisu. Dane te pomagają w lepszym poznaniu zainteresowań naszych użytkowników.