Kontakt

 

Roche Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa

Tel. +48 22 345 18 88

Fax. +48 22 345 18 74

e-mail: pl.kontakt@roche.com

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS 118292

NIP 522-00-14-461

 

Wysokość kapitału zakładowego 

25.000.000 zł