Twarzą do słońca

piątek, 27 luty 2015

W obliczu niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą przesadne opalanie, analizy, których wyniki opublikowano w „Annals of the Rheumatic Diseases”, wskazują na pozytywny aspekt kąpieli słonecznych, a szczególnie promieni UVB.

Autorzy badań dowodzą bowiem, że słońce może zmniejszać ryzyko zachorowania na RZS. W badaniach, w których w latach 1976-2008 i 1989-2009 udział wzięło ponad 235 tys. amerykańskich kobiet, rolę promieni słonecznych określano m.in. poprzez wskazanie wyrażonych w tzw. jednostkach R-B różnic w ekspozycji słonecznej w różnych stanach kraju (dla najbardziej słonecznych rejonów USA wartość R-B wynosiła 196), w których urodziły się i żyły osoby badane. W czasie całego okresu trwania badania u 1314 kobiet stwierdzono RZS, ale jednocześnie wyższa sumaryczna wartość ekspozycji słonecznej w ciągu tych lat była silnie powiązana ze zmniejszeniem ryzyka rozwoju choroby. Kobiety, u których wartość ekspozycji słonecznej (w jednostkach R-B) była najwyższa, czyli te, które mieszkały w rejonach najbardziej słonecznych, były o 21% mniej podatne na zapalenie stawów. W swoich wnioskach badacze podkreślają jednocześnie konieczność badań nad zależnością pomiędzy niedoborem witaminy D (powstającej w trakcie opalania) a występowaniem zapalenia stawów.

www.medicalnewstoday.com